Tandregulering af børn og unge

Hvis dit barn har en fejludvikling af tændernes frembrud eller kæbernes stilling, bør det rettes så tidligt som muligt. Det er meget vigtigt, at barnets ansigt og tandstilling kan vokse og udvikle sig i harmonisk balance. Når barnet er parat til at gennemføre en behandling uden angst eller tvang, bør man starte tandreguleringen. Allerede i fem- seks års-alderen kan nogle børn være i stand til at bruge en mindre bøjle helt problemfri.

Mange børn synes, at det er spændende at få en bøjle. Men der er også nogle børn som slet ikke er klar til en behandling før de er ti - tolv år gamle, og nogle gange må man vente endnu længere.

Det er utrolig vigtigt, at barnet er parat og opfatter den forestående tandregulering med bøjler som noget positivt.

Opfatter barnet bøjlerne som en straf, er det bedst at vente, ind til selv er barnet motiveret for behandling. En "tvangsbehandling" ender ofte med en dårlig oplevelse for både barnet og forældrene og medfører ofte et dårligt behandlingsresultat.

Der findes dog én klar undtagelse fra denne hovedregel om tidlig behandling, og det drejer sig om børn og unge med ekstrem vækst af kæberne. (se vækstbetinget kæbeanomali).

Fritvalgsordningen

Børn mellem op til 16 år kan vælge at gå til privat specialtandlæge for at få rettet tænder. Det drejer sig om en speciel ordning, ”Fritvalgsordningen”, hvor man selv skal betale 35% af behandlingens pris, og hvor så kommunen betaler de øvrige 65%. Ordningen indebærer, at man også går til privat almindelig tandlæge. Hvis man vælger denne fritvalgsordning, skal man blot meddele børnetandplejen, at man vælger at gå til privat tandlæge.

Har man valgt fritvalgsordningen, har kommunen eller børnetandplejen ingen ret til at indkalde patienten til undersøgelse eller visitation. For at man kan få tilskud til behandlingen, skal barnets tandstilling opfylde kravene gratis tandreguleringsbehandling Se visitationskriterierne på www.fsonet.dk/love/visit.htm

Unge mellem 16 og 18 år kan også vælge at få deres tandregulering udført hos en privatpraktiserende specialtandlæge. Her betaler kommunen hele behandlingens pris, det er altså gratis for patienter mellem 16 og 18. De skal dog også opfylde de såkaldte ”visitationskriterier”. Se visitationskriterierne på www.fsonet.dk/love/visit.htm.

Krydsbid

Et krydsbid er et skævt sammenbid i den ene eller i begge sider. Det forekommer temmelig hyppigt og ses ofte i mælketandsættet.
Hvis krydsbiddet ikke behandles, eller hvis det behandles for sent, kan underkæben og hele ansigtet risikere at vokse skævt.

Adskillige undersøgelser har vist, at netop krydsbid på længere sigt kan med medføre hovedpine og problemer i kæbeleddene.
Jo tidligere man behandler et krydsbid, jo kortere er hele behandlingsforløbet og jo mere harmonisk og stabilt udvikler kæberne og sammenbiddet sig.

Derfor anbefaler vi, at et krydsbid rettes så tidligt som muligt – og gerne i mælketandsættet.

børn med krydsbid før     børn med krydsbid efter

 

Bøjler til behandling af krydsbid

Vi anvender to typer bøjler til krydsbidsbehandling:

1. Quad Helix
2. Hyrax

Quad Helix

En Quad Helix er en rustfri ståltrådsfjeder, der er fastgjort på små metalringe, der limes fast på seksårs- kindtænderne i overkæben Og da den sidder på indersiden af tænderne i overkæben, er den stort set usynlig.

quad helix behandlingDet gør ikke ondt at få sat bøjlen på tænderne, men de første par dage bliver man øm i kindtænderne. Men efter cirka to dage, har man vænnet sig til bøjlen, og så virker den helt automatisk indtil den skal tages af. Det er en meget effektiv og nem behandling

Tandbørstning og Kost

Du kan børste tænder stort set som hvis du ikke havde bøjle på – dog skal du være ekstra forsigtig omkring tandkødet, hvor ringene er limet fast.

Karameller, lakrids, vingummi og andre hårde og seje ting må man ikke spise, mens man har bøjlen på. Ellers kan bøjlen blive tygget løs og kan genere.


Kontrol

Man skal komme gang om måneden for at få kontrolleret og eventuelt strammet bøjlen.

Behandlingens varighed

Det varer normalt fem måneder at få rettet et krydsbid. Vi lader ofte bøjlen sidde i yderligere to til tre måneder, for at biddet skal blive stabilt. Så fjernes bøjlen og behandlingen er færdig.

Resultaterne med Quad Helix bøjlen er overordentlig gode, og der opstår næsten aldrig tilbagefald (recidiv).
Behandlingen er "automatisk". I skal ikke foretage jer andet end god tandbørstning og at komme til kontrol en gang hver måned.

Hyrax

Den anden type bøjle, vi anvender ved krydsbids-behandling er en "Hyrax". I stedet for metalringe på kindtænderne, bliver en lille plaskskinne limet fast på tænderne i siderne.

hyrax bøjle til børnI midten af bøjlen oppe i ganen sidder et lille stativ med en skrue. Forældrene stiller på denne skrue en til to gange om dagen med en lille skruenøgle. Det er en god idé at barnet ligger på en sofa med hovedet tilbage, når der skal skrues på bøjlen.

Behandlingens varighed

Det varer normalt to til tre uger at rette krydsbiddet. Bøjlen skal normalt sidde i yderligere to til tre måneder for at sammenbiddet skal blive stabilt. Så tager vi bøjlen af og behandlingen er færdig. Denne krydsbid-behandling kan ofte være den eneste behandling, barnet har brug for, og resultaterne er meget stabile.


Expansionsplade

Løse, aftagelige bøjler til behandling af krydsbid, kipper blot tænderne, og det medfører ofte at krydsbiddet kommer tilbage igen. (recidiverer). Disse løse ekspansionsplader er både besværlige og tidsrøvende for både børn og forældre.

 

Tandregulering af store overbid

Et normalt overbid måler mellem to og tre millimeter. Mange børn og unge har et større overbid. Er overbiddet ikke større end fem til seks millimeter, og er der ikke samtidig meget dybt bid, vil overbiddet normalt blive mindre med tiden, mens kæben vokser. Det er derfor sjældent nødvendigt at behandle disse mindre overbid med bøjler.

Men er overbiddet kombineret med et meget dybt bid, hvor underkæbefortænderne bider op i tandkødet i ganen, så bør det behandles.
Nogle børn har imidlertid et stort overbid på over syv millimeter – nogle end da helt op til femten millimeter. Disse meget store overbid skal behandles så tidligt som muligt af flere grunde.

Hvis underlæben bliver fanget bag overkæbe fortænderne, så man kan se fortænderne, når barnet synker, kan overbiddet vokse med en til to millimeter om året, fordi underlæben presser overkæbefortænderne udad og underkæbefortænderne indad ved synkning.

Hvis fortænderne står ud af munden på denne måde, er der stor risiko for, at barnet falder og slår fortænderne. Man bør derfor starte en tandregulering så tidligt som muligt.

Behandling af meget store overbid

Vi starter behandlingen lige så snart seksårskindtænderne og de blivende fortænder er brudt frem. Det vil sige fra otte til ni års alderen.

Den bøjle, vi oftest bruger hedder en "Maxillator", som blev opfundet af Specialtandlæge Per Rank i 1981.
Maxillatoren er en slags bidskinne, der sidder på tænderne i overkæben.

Under bidskinnen sidder et ståltrådsstativ, som går ned bag fortænderne i underkæben. Denne bøjle får underkæben til at glide let fremad, så underkæben stimuleres til at vokse fremad. I midten af bidskinnen sidder en lille skrue, så skinnen langsomt kan gøres bredere.

Om natten sover man med en hovedkappe ned til bøjlen. Dette træk får bøjlen til at sidde bedre om natten og samtidig flyttes alle tænderne i overkæben lidt tilbage.

Maxillatoren virker således på tre måder: Den stimulerer underkæben til at vokse fremad. Samtidig flytter bøjlen overkæbetænderne tilbage alt imens overkæben langsomt bliver udvidet.

Maxillatoren skal bruges fire timer om dagen – gerne om eftermiddagen efter skoletid. Hovedkappen skal kun bruges om natten.
Overbiddet bliver cirka to millimeter mindre den første måned, hvor bøjlen bruges. Herefter forsvinder der omkring en millimeter om måneden.

Det varer omkring et år at få rettet et meget stort overbid med en Maxillator. Herefter skal tænderne normalt "finrettes" med en fast bøjle, eller med løse gennemsigtige skinne, Invisalign, eller hvide keramiske bøjler.

 

behandling af overbid

  

Før og efter 

behandling af overbid før

tandregulering af overbid før

behandling af overbid efter

Der ses hvide pletter på de midterste fortæder, fordi tænderne har fået et slag (traume) pga. det store overbid.

Behandlingerne her er foretaget med Maxillator, som her ses i munden.

behandling med Maxillator

 

behandling af overbid Jesper

tandregulering af overbid Jesper

behandling af overbid efter Jesper

behandling af overbid efter - smil

 

Tandregulering af skæve tænder

Meget skæve tænder skyldes ofte pladsmangel i kæberne. Hvis det er muligt, udvider vi tandbuerne, så der kan skabes nok plads til at stille tænderne helt lige. Her er det også vigtigt at starte behandlingen tidligt, hvis man skal undgå at fjerne tænder.

Men der kan mangle så meget plads i kæberne, at tænderne simpelthen ikke kan være der for hinanden, og så bliver man nødt til at fjerne nogle tænder. Det er ofte en lille kindtand ( præmolarer ) i hver side. Man har normalt to ens præmolarer i hver side både i over- og underkæben, og man kan godt undvære den ene af dem, hvis der slet ikke er plads.

Til disse behandlinger anvendes normalt faste bøjler.

Faste bøjler til skæve tænder     Fast bøjle til skæve tænder

Fast bøjle til skæve tænder 1     Fast bøjle til skæve tænder 2

Fast bøjle til skæve tænder 3     Fast bøjle til skæve tænder 4

Fast bøjle til skæve tænder 5     Fast bøjle til skæve tænder 6