Kæbeoperation

Hos nogle børn og unge vokser kæberne forkert.

Hvis underkæben vokser for meget, kan der udvikles et stort underbid. Vokser underkæben for lidt, kan barnet udvikle et stort overbid.
Disse vækstafvigelser kan påvirke hele ansigtets form, og sammenbiddet kan blive så dårligt, at man udvikler hovedpine og kæbeleds problemer.

Man kan først behandle disse såkaldte vækstbetingede kæbeanomalier, når kæbevæksten er helt afsluttet.

Det vil for pigers vedkommende være omkring 17 - års alderen og for drenges vedkommende omkring 18-19 - års alderen.
Vi udfører behandlingerne i et tæt samarbejde med hospitalstandlægerne på Kæbekirurgisk Afdeling på Odense Universitets Hospital.

Barbara Rank har deltaget i dette samarbejde i mere end 15 år.

Det første skridt i en sådan behandling er en henvisning til Kæbekirurgisk Afdeling på OUH. Det er normalt Barbara Rank, der henviser patienten, men det kan også være patientens egen læge eller tandlæge.

På OUH bliver patienten undersøgt af en kæbekirurg og får forklaret hvordan en kæbeoperation foregår, og hvor lang tid cirka det varer, samt hvilken risiko det indebærer.

Hvis patienten ønsker behandling, indkalder Barbara Rank til en nærmere undersøgelse og planlægning af selve bøjlebehandlingen, og patienten kommer ind til en grundig orientering om hele forløbet med bøjlerne og den efterfølgende operation.

Ofte skal der fjernes visdomstænder og nogle gange små kindtænder, før bøjlerne bliver sat på. Tænderne fjernes gratis på OUH. I øvrigt er både tandreguleringen og operationen gratis for patienten.

Dog betaler OUH kun for de normale ”togskinner”. Ønsker patienten de hvide, keramiske bøjler, eller de usynlige bøjler, betaler patienten selv merprisen. Vælger man de indvendige bøjler, skal man være klar over, at man skal have de hvide bøjler på cirka tre måneder før selve operationen.

 

kæbe kirurgi      Før og efter kæbeoperation med forlængelse af underkæben og hageplastik (Obwegeser og Genioplastik)

 

Selve tandreguleringen før operationen kan vare fra et halvt år til hen mod to år. Det er meget afhængigt af, hvor skæve tænderne er fra begyndelsen. Efter operationen derimod varer det normalt kun cirka tre måneder, før man er helt færdig og kan få bøjlerne af.
Operationen foregår inde i munden, og man får derfor ingen udvendige ar, bortset fra en lille ridse i hver side af kinden. Operationen foregår naturligvis i fuld narkose.

Når man vågner op efter en kæbeoperation, er man normalt meget hævet i ansigtet. Man får smertestillende medicin den første uge, men man kan godt være øm og have ubehag de første par dage. Under operationen er kæben eller kæberne blevet sat sammen med små titanium skruer, så man kan gabe lidt umiddelbart efter operationen.

Man er på flydende kost de første ti dage. Så er sårene vokset sammen inde i munden, så man kan gå over til blød kost. Man får en nøje vejledning om kosten på OUH. Først seks uger efter operationen kan man spise normalt igen. De første ti dage efter operationen må man ikke børste tænderne, men skyller med clorhexidin ( Hextril ), som holder bakterierne væk. Efter ti dage begynder man at børste tænderne igen. Her er det en god idé at bruge en lille, blød baby tandbørste.

De fleste vil være sygemeldt to til tre uger efter operationen. Man skal også holde sig fra anstrengende sport og tunge løft de første seks uger, men let sport og let arbejde kan man godt efter tre uger.

Selve bøjlerne har ingen skadelig virkning på sunde tænder. Der ydes derfor ingen erstatning, hvis man knækker en tand eller en fyldning under selve tandreguleringen. Hvis en tand bliver mørk under en tandregulering, er det fordi nerven er død inde i tanden. Det skyldes ikke selve bøjlen, men at tanden på et tidspunkt ofte længe inden behandlingen har fået et slag. Bøjlen kan ikke skade nerven inde i tanden.

Selv om det er sjældent, kan rødderne på tænderne blive kortere under en tandregulering. Fænomenet kaldes rodresorptioner. Det kan ske, når rødderne på tænderne er misdannede, eller ved udtalt tungepres. Moderate ja selv udtalte rodresorptioner har normalt ingen praktisk betydning.

Under selve operationen kan der i sjældne tilfælde opstå skader på tandrødderne. Hvis det medfører behandling efterfølgende, er patienten normalt dækket af Patientforsikringen.
Når bøjlerne tages af, sættes der normalt nogle små ståltrådssikringer bag fortænderne i både over- og underkæben. Disse retainere skal forhindre, at tænderne begynder at flytte sig igen. Da retainerne ikke kan ses eller skader tænderne, anbefaler vi, at man beholder dem på tænderne altid. Vi reparerer og vedligeholder disse retainere vederlagsfrit det første år efter, bøjlerne er taget af.

Se også www.ouh.dk/wm438786

kæbe operation før og efter      Før og efter tandregulering med fjernelse af fire tænder og kæbeoperation, hvor overkæben løftes og hagen forlænges
(Le Fort I osteotomi og genioplastik)

 

Bettina

Bettina havde et meget dybt bid og bed sig i ganen. Endvidere led hun meget af hovedpine og var ked af den meget vigende hage. Bettina er behandlet med en kombination af tandregulering og kæbekirurgi.

Før

kæbe patient 1kæbe patient 1kæbe patient 1kæbe patient 1kæbe patient 1kæbe patient 1

Efter

kæbe patient 2 kæbe patient 2 kæbe patient 2 kæbe patient 2 kæbe patient 2 kæbe patient 2

 

Julie

Julie var tidligere blevet behandlet med løse bøjler, men hun havde stadig et stort overbid og en forkert bidstilling, som gav kæbeleds problemer og hovedpine. Julie blev behandlet med en kombination af tandregulering med faste bøjler og kæbekirurgi.

Før

kæbe patient 3 kæbe patient 3 kæbe patient 3 kæbe patient 3

Efter

kæbe patient 4 kæbe patient 4 kæbe patient 4 kæbe patient 4 kæbe patient 4

 

Før og efter fotos

kæbe patient 5 kæbe patient 5 kæbe patient 5 kæbe patient 5 kæbe patient 5 kæbe patient 5 kæbe patient 5 kæbe patient 5 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 6 kæbe patient 7 kæbe patient 7 kæbe patient 7 kæbe patient 7 kæbe patient 7 kæbe patient 7 kæbe patient 7